Testprodukt

Nicht bestellen, nicht versenden.

Bosch Cookit - ab 2020 erhältlich!

Blackmagic Monitor (Video Assist)

Bosch D-tect 120 Leitungssucher

Bosch D-tect 150 Leitungssucher

Bosch GBH 36 VF Li Plus Bohrhammer

Bosch GBH 8-45 DV Bohrhammer

Bosch GBR 15 CAG Betonschleifer

Bosch GCD 12 JL Metalltrennsäge